ψηφιακός κατάλογος φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Δυνατότητες

 • Ηλεκτρονική Καταγραφή

  Ηλεκτρονική Καταγραφή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και αποστολή στο Υπουργείο

 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

  Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (χωρίς όμως για την ώρα να είναι δυνατή η αποστολή της λόγω μη ετοιμότητας των webservices του Υπουργείου)

 • Ενημέρωση πινάκων Υπουργείου

  Αυτόματη και χειροκίνητη ενημέρωση πινάκων του Υπουργείου (Δήμοι, περιφέρειες, είδη, μονάδες μέτρησης, αίτια, καλλιέργειες)

 • Επιπλέον Πληροφόρηση

  Πλήθος επιπλέον πληροφόρησης προς τον γεωπόνο (δραστική ουσία, σκεύασμα ,ημερ/νίες λήξης εγκρίσεων-ανανεώσεων) δεδομένα που αντλούνται και ενημερώνονται από τη βάση του Υπουργείου.

Συνδέεται με τα εξής εμπορικά πακέτα:

Singular Enterprise | Galaxy Commercial | Galaxy Enterprise Suite | Control | Omega Ορίζοντες | Prime | Business | Eurofasma | ManagerNext | Altec/Κεφάλαιο

Βίντεο

Επικοινωνήστε μαζί μας